Inspeksjon med drone

Ved hjelp av avanserte droner, som flys av dyktige og erfarne piloter, gir vi våre kunder sikrere og mer effektive inspeksjonsløsninger.

Kunstig intelligens benyttes til å finne det vi leter etter, om det er rust på en bjelke eller sprekk i en vei.

Drone-inspeksjoner kan gi kritisk informasjon på en brøkdel av tiden og kostnaden av andre metoder, med den ekstra fordelen av å fjerne de fleste av de menneskelige risikofaktorene. Drone inspeksjoner kan utføres over, ved siden av, under og selv innendørs på de fleste steder, og gir et uovertruffent resultat.

Få rask oversikt fra luften

Ved raset i Nittedal, kunne vi raskt gi kommune og geologer en oversikt av omfanget. Ved hjelp av datamodellering kunne vi anslå mengden som var rast ut.

Linjeinspeksjon

Ved feks store snøfall kan trær bøye seg over linjene og forårsake kostbare strømbrudd. Hibous droner kan programmeres til å følge enhver trase for å tidlig oppdage farer før de blir et reelt problem.