El-inspeksjon

Toppbefaring med drone

 Ved bruk av drone kan vi befare rundt 20 master i timen i et distribusjonsnett, og rundt 15 master i timen i regionalnett, uten å måtte sku av strømmen. Dette gir en betydelig kostnadsbesparing, mot vanlige metoder.
 
Ved bruk av høyoppløselige kameraer sees de minste detaljer, uten risiko for mannskap.