Termografi

Termografi fra luften

En flytur gir de dataene du trenger for å kunne utbedre din eiendom. 

Kutt utgiftene til oppvarming ved å finne varmelekkasjen uten tidkrevende arbeid.

Vårt termiske kamera har en følsomhet på <50MilliKelvin